Audiostezka u vás

chceme audiostezku ve svém městě

Naším přáním je rozšířit audiostezku do vyššího počtu malých a středně velkých měst, které nemají příliš rozvinutý turistický ruch. Radnicím i neziskovému sektoru proto nabízíme spolupráci a podporu při tvorbě audiostezky ve vašich městech.

Co je třeba pro audiostezku ve vašem městě udělat:

Standard kvality

Licenci na lokální audiostezku poskytujeme na základě smlouvy za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Autorské texty

Veškeré textové podklady musí být autorskými texty realizačního týmu nebo externistů, kteří texty píšou výhradně pro účely tohoto projektu. Informace získané z primárních i sekundárních zdrojů je třeba uvádět jako citace podle příslušné normy.

2. Odborná redakce

Texty musí projít redakcí profesionálního historika, kunsthistorika nebo památkáře.

3. Způsob značení

Je-li to v daném městě nebo lokalitě možné, jednotlivá místa musí být označena stejným způsobem – tj. číslem objektu v modrém kruhu a webovou adresou ve formátu audiomesto.cz.

4. Nezisková báze

Projekt musí být neziskový. Nahrávky, texty i mapa s umístěním musí být zdarma stažitelné z webových stránek provozovatele. Mapky se mohou prodávat za výrobní cenu.

5. Webová doména 2. řádu a struktura stránek

Web audiostezky musí být umístěn na internetu s doménou 2. řádu; preferovaný formát je audiomesto.cz. Jazykové verze musí být dostupné pod adresou audiomesto.cz/XY, kde XY je dvou až třípísmenná zkratka jazyka podle běžné konvence (DE, EN, RU, FR atd.).

6. Sdílení zkušeností

Provozovatelé všech audiostezek se zavazují sdílet zkušenosti s projektem, předávat nápady na inovace apod.

7. Propojení s portálem audiostezka.cz

Provozovatelé souhlasí s umístěním odkazu na projekt na stránkách audiostezka.cz. Trvale na svém webu recipročně umístí odkaz na web audiostezka.cz.

8. Licenční poplatek

Provozovatel složí symbolický licenční poplatek, který PRO POLIS Teplice, o.p.s. využije k rozvoji projektu audiostezka.cz.

9. Cizojazyčné mutace

Před překladem textů do cizích jazyků budou texty a nahrávky k dispozici jen v češtině. Pokud nebudou k jejich obsahu ze strany veřejnosti alespoň měsíc žádné připomínky, je možné text pokládat za hotový a přeložit ho. Cizojazyčné mutace musí obsahem odpovídat české verzi.

10. Zvuková kvalita nahrávek

Uveřejněné nahrávky musí být bez šumů, zpracované stříháním, bez přeřeků. Ke stažení musí být ve formátu MP3, fakultativně také ve formátu FLAC.

11. Rodilí mluvčí u cizojazyčných nahrávek

. Pro polis Capsa.cz